قرارداد های پیمانکاری

درتمیرساختمآن بدون بستن قراردادوپرداخت هزینه بنادرخواست ده میلیون ادعای خسارت کردبغداژ۴ماه درخواست سی میلیون خسارت کرد.راهنمایی

15 اسفند 1399 147

با سلام
کاربر محترم سوال شما ناقص مطرح شده اما در صورتی که عملیات ساختمانی را به پیمانکار واگذار کرده اید ، در صورت حدوث اختلاف در نحوه اجرا یا حق الزحمه یا درصد پیشرفت کار ، می توانید برای حفظ ادله ، ابتدا از شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل نمایید و سپس دعوای الزام به ایفای تعهدات مطرح یا منتظر بمانید که بنا دعوای مطالبه خسارت علیه شما مطرح نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی