صحت و اصالت اسناد رسمی

سلام بنده تصمیم به خرید ملکی را دارم؛ میخواهم بدانم چگونه می توانم از سلامت سند در خصوص جعلی نبودن، در رهن بانک یا قوه قضائیه نبودن و همچنین فروخته نشدن به غیر اطلاع پیدا کنم.

16 اسفند 1399 234

با سلام
ابتدا به سایت https://confirm.ssaa.ir/ مراجعه و با وارد کردن رمز تصدیم و شناسه سند از اصالت آن و همچنین نقل و انتقالات و رهن بودن مطلع شوید ، در ظهر سند نیز اگر در رهن باشد نوشته می شود اما در خصوص انتقال ملک بامبایعه نامه ، جایی ثبت نمی شود و امکان رهگیری نیست ، به نظربنده بهترین راه در این معاملات این است که بیشترین مبلغ را در هنگام تحویل و انتقال سند قرار دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی