آیا حضانت طفل تا عهده مادر میباشد؟

فردا دادگاه حضانت فرزندم را دارم بنده پدرشم پسرم ۴سالشه مادرش حضانتش میخواد چه دفاعی میتوانم بکنم,?

16 اسفند 1399 133

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی