ثبت شرکت و انواع شرکت

شرکت چیست و انواع شرکت به چند دسته کلی تقسیم میشود؟

18 اسفند 1399 107

شرکت همانطور که از نامش پیداست از خانواده کلماتی مانند شراکت و شریک می باشد. به طور کلی شرکت به معنای این است که اشخاصی (از 2 نفر به بالا) جمع شوند و مجموعه ای را با هم تشکیل دهند و با آن مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام دهند، نفعی ببرند و پس از کسر هزینه های انجام گرفته، سود باقیمانده را بین اعضای شرکت تقسیم کنند.
انواع شرکت ؛
شرکت مدنی و شرکت تجاری

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی