چک - گواهی عدم پرداخت - اقامه دعوا

سلام در شهر خودم چک مشتری را برگشت زده ام حالا در تهران زندگی می کنم آیا شکایت را می توانتم در تهران ادامه بدهم یا باید به شهرستان محل برگشت چک برپردم . چون چک را در شهرستان برگشت زده ام

18 اسفند 1399 148

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی