تمکین و مهریه آیا به هم وابسته اند؟

رابطه میان تمکین و مهریه چیست ؟

19 اسفند 1399 236

در مورد رابطهٔ میان تمکین همسر از شوهر خویش و مهریه چند نظر است: ● زن پیش از دریافت مهر می‌تواند از تمکین امتناع کند؛ به شرط اینکه امتناع، پیش از آمیزش باشد و مهر نقد باشد
● زن می‌تواند از تمکین امتناع کند به شرط اینکه زوج استطاعت و قدرت پرداخت مهر را داشته باشد.
● میان تمکین و مهر رابطه‌ای نیست و مهر و تمکین بر یکدیگر توقف ندارند و هر یک از زن و شوهر باید به وظیفه عمل کنند

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی