اگر به صورت تصادفی و غیر عمد بکارت از بین برود آیا برای عقد اجازه پدر لازم است؟

اگر زوال بکارت به واسطه بیماری یا تصادف یا امثال آن باشد آیا باز هم نیاز به اذن ولی است؟

20 اسفند 1399 159
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی