اذن ولی برای ازدواج مجدد در صورت دوشیزه بودن

اگر دختری با اذن ولی ازدواج کند و سپس قبل از رابطه مباشرت بین او و شوهرش طلاق رخ دهد .آیا این دختر برای ازدواج بعدی نیاز به اذن ولی دارد؟

20 اسفند 1399 281
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی