در طلاق توافقی باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کرد ؟

طلاق توافقی چیست ؟آیا در طلاق توافقی مراجعه به مرکز مشاوره خانواده الزامی است؟

23 اسفند 1399 146

طلاق توافقی به طلاقی گفته میشود که زوجین به هر دلیل تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آنها در خصوص مهریه، حضانت ، جهیزیه و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود.
طبق ماده 25 قانون حمایت خانواده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی