ایا تعهد پدر در هدیه نامزدی معتبراست ؟

سلام پدرم شب نامزدیم به خانواده خانمم گفته یک دانگ زمین به نام خانم من میکنه ولی حالا پدرم زده زیر قولش و به من میگه من که زن نگرفتم تو گرفتی اگر بخواهم به نام بزنم از ارثی که بعد از این به تو خواهد رسید کم می‌گذارم میخواستم بپرسم من باید یک دانگ زمین را از خودم به خانمم بدهم یا پدرم؟

23 اسفند 1399 113

سلام
تعهد پدر زوج در هدیه به زوجه در زمان نامزدی اجباری بر ای ایشان در ایفای تعهد نیست چون هر شخص حق اعتراض از پرداخت هدیه را دارد مگر در سند رسمی نکاحیه ذکر شده باشد که بابت قسمتی از مهریه باشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی