مستمری بگیر به چه افرادی اطلاق میشود؟

مستمری بگیر به چه افرادی اطلاق میشود؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
با سلام بسیار عالی تمایل دارم وکالت پرونده م را بر عهده بگیرند
27 اسفند 1399 256

به آندسته از کارکنان دولت که قبل از بازنشستگی به دلایل پزشکی از کار افتاده شوند مستمری بگیر تلقی میگردند .
این گروه به همراه افراد تحت تکفل آنان نیز همانند کارکنان شاغل دولت مشمول دریافت سهم دولت از حق بیمه سرانه خواهند بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی