قرارداد خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی

در مورد یک قطعه زمین با متصرف فعلی زمین صورتجلسه صلح و سازش تنظیم کرده ام ، آیا صورتجلسه صلح و سازش لازم الاجرا است ؟؟؟آیا اگر یکی از طرفین بخواهد می تواند از صلح وسازش منصرف شود ؟؟ ممنون

01 فروردین 1400 222

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی