ایاشهرداری برای تصرف زمین باید وجه بپردازد ؟

باسلام ببخشید خونه من بامتراژ 174متر می باشد وسه نبش همسایه بغل دست شکایت کرده و دادگاه رسیدگی کننده ملک من را مقصر اعلام کرده ومی گوید 34 متر از زمین ایشان را تصرف نمودم وبا توجه به اینکه ملک من با سند برابر می باشد و براساس نظرکارشناس دادگستری اینکه براساس نقشه های هوایی ،شهرداری خیابان نبش خونه من بجای 12متر 14متر خیابان احداث نموده ولذا 34متر از زمین ملک من توسط شهرداری تصرف شده لذا خواهشمنداست راهنمایی فرمایید که باید چکارکرد

14 فروردین 1400 290

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی