ایا رابطه نامشروع دلیل طلاق برای زوجه است ؟؟

سلام. زوج رابطه نامشروعش محرز شد برای قاضی.99ضربه شلاق تا 3 سال تعلیق. دادخواست طلاقم رد شد.. آیا با بذل مهریه طلاق قطعی میشه؟

15 فروردین 0 26
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید