مانند در خانه پدر عسر و حرج زوجه محسوب میشه ؟؟

زوجه خونه پدرشون بمونه عسرحرج محسوب میشه اگه نشه تا۲۰سال هم بمونه خونه پدرشون بمونه نمیتونه دادخواست طلاق عسرحرج بده

22 فروردین 1400 155

سلام
کاربر محترم خروج زوجه از منزل و سکونت در منزل پدری از مصادیق عسر و حرج نیست مگر آنکه اثبات کند که تامین جانی نداشته یا مورد ضرب و جرح قرار گرفته است و سکونت طولانی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک عسر و حرج زوجه خواهد بود که البته ممکن است لازم باشد زوجه برخی حقوق خود را در قبال طلاق بدل نمایید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی