مطالبه اجرت المثل سه دانگ ملک از همسر امکان دارد؟

سلام ، میخواستم بپرسم من سه دانگ خانه ی مشترک به نامم هست با همسرم . ایا میتوانم اجاره دریافت کنم؟

23 فروردین 1400 270

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی