نحوه ابطال مصوبات غیر قانونی شرکت تعاونی چگونه است ؟

سلام هیات مدیره یک تعاونی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون برگزاری مجمع عمومی عادی اقدام به ثبت افزایش سرمایه به میزان 27برابر سرمایه ی اولیه و عرضه سهام نابرابر برخلاف اساسنامه (هر عضو ۱ سهم و سهام برابر بوده ) در اداره ثبت شرکت ها نموده است .حال سهامداران نخستین (موسس)که هر کدام یک سهم برابر داشته اند به دادگاه شکایت و خواهان ابطال این صورت جلسه ی هیات مدیران شده اند . با توجه به ماده ۷ اساسنامه که تعداد سهام تعاونی را ۵۰ سهم ۲۰۰۰۰ ریالی و برابر ذکر نموده و نیز برابر ماده ۹ اساسنامه که تغییر در تعداد سهام با تجویز مجمع عمومی امکان پذیر دانسته شده و بند ۴ ماده ۳۴ ق. ب. ت آیا این مصوبه باطل خواهد شد ؟ سرنوشت سهامداران لاحق و فعلی چگونه خواهد بود ؟ سپاس

24 فروردین 1400 216

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی