دعاوی قراردادی و فسخ آن

سلام چند وقت پیش معامله ایی را انجام دادم و در معامله واسطه ایی بین ما بود حال مشکلی در معامله بوجود آمده و میخواهم شکایت کنم و تنها دلیل و مدرکم همان واسطه است میتوانم قبل از اینکه شکایت کنم از واسطه اقرار و یا شهادت بگیرم .... جلوی چند نفر صورتجلسه کنم خوبه یا در دفتر خانه اقرار بگیرم و یا از طریق کارشناس دادگستری اقدام کنم.....باتشکر

27 فروردین 1400 242

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی