شکایت بابت پاس نشدن چک

ی چک از کسی دارم ک وضع مالی ش خوبه ولی چک نمیخواد پاس کنه ،کارهای اداری چقد طول میکشه تا چک پاس کنم

30 فروردین 1400 147

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی