در صورت فروش واحدهای پیش فروش شده و عدم تکمیل واحدها از سوی سازنده تکلیف مالکیت به چه صورت خواهد بود.

باسلام بنده آپارتمانی نسقی را از یک شخص سازنده به عنوان پیش فروش خریداری کردم که پنج واحده وطبقه پنج میباشد صاحب ملک در مرحله اول طبقه اول و چهارم وپنجم رابرای سازنده وطبقه دوم و سوم رابرای خود طی یک مشارکت نامه تنظیم کرده است و دوباره همین ملک رو طی یک مبایعه نامه به همین سازنده فروخته و دوباره دو واحد که طبقه دوم و سوم باشد از سازنده طی یک مبایعه نامه خریداری کرده است و این سازنده بعداز مدتی ساختمان را نیمه کاره رها و متواری گشت. و صاحب ملک ساختمان نیمه کاره را شروع به ساختن کرده و ودر مراحل پایانی کار میباشد وادعای مالکیت میکند. تکلیف این ملک پیش خریدارها چیست؟ باتشکر

30 فروردین 1400 217

به غیر از واحدهای دو و سه که مالک خریداری نموده است مابقی واحدها به سازنده فروخته شده است و مالک نمی تواند ادعایی نسبت به آن واحدها داشته باشد . مالک پس از تکمیل واحدها صرفا حق مطالبه میزان هزینه کرد را بر اساس عدم انجام تعهدات از سازنده را خواهد داشت.واحد ۵ نیز مالکیت آن متعلق به شما خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی