میزان سهم الارث از ملک مشاع ؟

سلام.از یه زمین ۶۵۰ متری ۲۵۰ مترش مال مرحوم پدرمان است.که قراره براش سند بگیریم .و زمین مشاع است.در مرحله دریافت مفاصا حساب مالیات بر ارث برای این زمین هستیم.در جواب سوال کارشناس اداره مالیات گفتم که سه دانگ از ۲۵۰ متر به ارث بهمون رسیده .حالا می‌خوام بدونم درست جواب دادم؟

02 اردیبهشت 1400 135

سلام
کاربر محترم اولا ۶۵۰ متر اگر سند شش دانگ داشته باشد پس شما مشاعا مالک ۲۵۰ متر هستید ثانیا وقتی شما مالک ۲۵۰ متر مشاع هستید پاسخ شما که مالک سه دانگ ۲۵۰ متر هستید اشتباه است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی