میزان سهم الارث از ملک مشاع ؟

سلام.از یه زمین ۶۵۰ متری ۲۵۰ مترش مال مرحوم پدرمان است.که قراره براش سند بگیریم .و زمین مشاع است.در مرحله دریافت مفاصا حساب مالیات بر ارث برای این زمین هستیم.در جواب سوال کارشناس اداره مالیات گفتم که سه دانگ از ۲۵۰ متر به ارث بهمون رسیده .حالا می‌خوام بدونم درست جواب دادم؟

02 اردیبهشت 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی