تقسیم ترکه و سهم الارث

با سلام پس از فوت پدر در روستا چاهی درزمین همسایگان زده شده و در آن زمان هزینه چاه را من و دوتا از بردارانم پرداخت نمودیم ودر چاه شریک شده ایم و الان برای تقسیم ارث از آب چاه بقیه برادران و خواهران هم سهم میبرند؟یا فقط آب چشمه که از زمان پدر بوده سهم میبرند؟

06 اردیبهشت 1400 151

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی