چک و سفته و مطالبه طلب

سلام.آیا برای دریافت طلب از محکوم علیه باید حتما مدارک و چک و سفته ایی که از او داریم را عودت بدهیم تا طلبمان واریز شود؟ آیا مگر آن مدارک خود بخود بلااثر و ابطال نمیشود؟ قاضی ازم خواسته تا چک و سفته و مدارک را تحویل شورا بدم تا بعدش نامه و فیش واریزی برای دفتر مالی بزنه برای واریز طلبم به حسابم.

06 اردیبهشت 1400 204

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی