اعسار محکوم علیه و عدم تمکن مالی

برای رسیدگی چند پرونده حقوقی اعسار که هم درجریان هست و هم مخطومه شدن با مدارک جدیدی که بدست آوردم تقاضای ابطال اعسار را دارم.بکجا و به چه نحوی باید اقدام کنم. خیلی برام مهمه که اجرا بشه. چون طرف 2 یا 3 تا ماشین داشته.یا حساب بانکی با موجودی کافی داشته یا زمین ویا سهام و... داشته اما معرفی نکرده و شهود هم قسم خورده که چیزی نداره. راهنمایی بفرمایید. ماده 477 چه کمکی میتونه بکنه.مشخصه که تقصیر از قاضی صورت گرفته چون استعلامات طبق ماده 10 انجام نشده و نیز به استعلامات ارائه داده شده من هم ترتیب اثر نداده.

نظر سوال کننده به پاسخ:
پاسخ ایشون فقط 10 درصد سوالم رو در بر داشت. لطفا کامل و جز به جز کامل پاسخ دهید
06 اردیبهشت 1400 164

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی