شرایط انحلال شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟

با سلام بفرمایید چطور ممکنه مانع از فعالیت های سو یکی از شرکا در یک شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر حق امضا بصورت منفردا شد. شریک بدلیل انتفاع و کسب درامد حاضر به امضا صورتجلسه انحلال شرکت نیست و همچنان در حال فعالیت اقتصادی یکجانبه و سو استفاده از شرکت میباشد... سپاس

07 اردیبهشت 1400 111

سلام
کاربر محترم مطابق ماده ق.ت عوامل انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:
1-انقضای مهلت تعیین شده در اساسنامه برای مدت فعالیت شرکت
2-وقتی ماموریت شرکت خاتمه یافته و یا تحقق ماموریت شرکت غیر ممکن شده باشد.
3-ورشکستگی شرکت
4-اتخاذ تصمیم سهامدارانی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند.
5-در صورت تقاضای انحلال یکی از شرکاء در زمانی که سرمایه شرکت بدلیل زیان های پی در پی به نصف و یا کمتر از نصف سرمایه اولیه کاهش یابد.
6-در صورت فوت یکی از شرکاء بنا به تجویز اساسنامه.
چنانچه شرایط مذکور فراهم نباشد انحلال شرکت ممکن نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی