آیا یکی ازوراث بدون حضور دیگر ورثه میتواند شکایت کند

آیا یکی ازوراث بدون حضور دیگر ورثه میتواند شکایت کیفری ویا حقوقی کند؟

08 اردیبهشت 1400 186

با سلام و درود
لطفاً سوال خود را جزئی تر مطرح بفرمایید تا بتونیم بهتر و نزدیک به مقصود شما پاسخ دهیم زیرا در برخی از موضوعات حقوقی طرح دعوی از سوی یک‌نفر از وراث را نمی پذیرند مانند تخلیه ملک استیجاری لکن دعوی مثل فروش مال غیر اعم از عین یا منافع توسط یک نفر از ورثه هم قابل اعمال است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی