;
ایا با وکالت اداری می توانم وکیل برای مادرم بگیرم ؟

باسلام‌من‌ازمادرم‌وکالت‌تام‌دارم‌میتونم‌باوکالت‌‌وکیل‌بگیرم‌برای‌کارهای‌اداری‌مادرم.

11 اردیبهشت 1400 139

سلام
کاربر محترم اگر در وکالت نامه حق عقد قرارداد با وکیل دادگستری ذکر شده مانعی ندارد اگر ذکر نشده فقط می توانید وکالت را از طریق دفتر اسناد رسمی به فرد دیگری جهت انجام امور اداری تفویض نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی