امکان افراز ملک مشاع بین شرکا هست ؟

آیا مالکین مشاعی امکان افراز ملک خود را دارند یا خیر؟

12 اردیبهشت 1400 195

سلام
کاربر محترم مالکین مشاعی در صورت توافق با تنظیم تقسیم نامه و مراجعه به اداره ثبت محل ملک تقاضای افراز نمایید و اداره ثبت با استعلام از مراجع ذیصلاح و اخذ جوابیه مثبت ملک مشاع را مفرز خواهد نمود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی