جعل امضا در مبایعه نامه

سلام به دلیل جعل امضا در دادگاه کیفری شکایت کرده بودم که مشمول مرور زمان شده بود و تعقیب موقوفی صادر شد در حال حاضر در دادگاه حقوقی شکایت کرده ام آیا در دادگاه حقوقی پس از اثبات جعلی بودن امضا فقط معامله باطل میشودیا جاعل هم محکوم به زندان خواهد شد ممنونم از وقتی که میگزارید

13 اردیبهشت 1400 148

سلام درود
دادگاه حقوقی صرفا به اصالت امضا با جلب نظر کارشناس اقدام می‌کند و مستند به نظر کارشناس تصمیم میگیرد لذا تعیین کیفر صرفا با دادگاه کیفری می باشد که با توجه به گذشت مرور زمان تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب از مرجع کیفری این امر دیگر قابل تقاضا نمی باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی