ارث و وراث حین الارث

شخصی خانمی را به قتل رسانده که وراث بعد از قتل ۴فرزند و مادرش بوده اکنون بعد از مدتی مادرش نیز فوت میکند اکنون وراث فقط ۴فرزند میباشد یا اینکه وارث مادر فوت شده نیز جزء وراث میباشند ممنون میشم از زحمات شما

14 اردیبهشت 1400 249

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی