اعتراض ثالث و نحوه رسیدگی به آن

سلام به نفع بنده حکم قطعی ردمال دادن ولی شخص ثالث اعتراض کرده وجلوی اجرای حکم راگرفته وپرونده کیفری هستش ودادگاه تجدیدنظرمیدونسته که کلاهبردارملک رافروخته به ثالث وسندزده حالا اون شخص ثالث میتونه حکم راعوض کنه یااعتراضش ردمیشه

17 اردیبهشت 1400 186

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی