الزام به تنظیم سند ملک

سلام.وقت بخیر.ملکی را نوساز فروخته ام و با توجه به نوساز بودن سند ملک دیرتر آماده شد وباتوجه به تاخیر درسند با خریدار توافق کردیم که 10میلیون بدهیم تا جرایم شامل حال ما نشود.(طی صورتجلسه).خریدار به ما گفت وام میخواهد بگیرد وما اسنادرا ره او تحویل دادیم.اما بعد چند ماه پیگیری که سند را بیاور ،هفته پیش سند را به املاک تحویل داد و دادخواست خسارت در تاخیر در سند علیه ما به دادگاه داده است.چگونه میتوانم دادخواست را رد و دادخواست خسارت بدهم؟

17 اردیبهشت 1400 219

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی