گواهی و شهادت از ورثه و تقسیم اموال

سلام.بنده دادخواستی را بابت تقسیم ماترک و ارث در دادگاه مطرح کردم.دادگاه بابت تعیین اموال درخواست گواه کرده است.آیا سایر وراث که در روز دادگاه حضور دارند،میتوانند به عنوان گواه هم معرفی گردند؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی،واضح و عامه فهم توضیح دادید.سپاسگزارم.
19 اردیبهشت 1400 205

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی