الزام به تمکین و اثر این دعوی

سلام به خانوم حونه رو ترک کرده الزام به تمکین زدم که ناشزه بشه ولی دوست ندارم بگرده چون چندین باره این اتفاق افتاده میتونم ادعا کنم که این خانوم فقط میخواد زندگیم رو نابود کنه

22 اردیبهشت 1400 112

با سلام
اثر و مقتضای الزام به تمکین عام بازگشت به منزل مشترک و تبعیت از زوج است مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
و اثر تمکین خاص ایجاد رابطه مباشرت است و شما نمیتوانید در عین حال هم الزام به تمکین کنید و هم اثر قانونی آنرا پذیرا نباشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی