دلیل اثبات عدم تمکین چیست ؟

سلام بنده با خانومم خواهان طلاق توافقی بودیم دو جلسه از جلسات مشاوره بهزیستی رو رفتیم ولی در اواخر خانواده همسرم. همسرم را پشیمان کردنند الان شکایت ترک نفاق کردن و مدعی شدن من ایشون رو از خونه انداختم بیرون اایا با نشان دادن برگه های مشاوره و استعلام از مرکز مشاوره شکایت ایشون رد میشه

22 اردیبهشت 1400 178

سلام
کاربر محترم در فرض سوال اگر شما اظهار نامه برای تمکین زوجه ارسال نکنید و او ادعا کند شما او را مجبور ترک منزل نمودید یا مثلا کلید منزل را تعویض نمودید وی مستحق دریافت نفقه خواهد شد از طرفی در شرایط کنونی سعی کنید زندگی را حفظ نمایید و برای اثبات پایبندی به زندگی مشترک از اقوام تقاضا کنید که برای بازگشت وی به منزل شما را همراهی نمایند تا در صورت استنکاف زوجه دلیلی بر عدم تمکین او باشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی