ایراد صدمه بر منافع و جبران ان

آیا همسرم میتواند تقاضای جبران ضرروزیان ناشی از تصادف منجر به ناباروری وناتوانی جنسی را از دادگاه بخواهد؟

22 اردیبهشت 1400 130

با سلام
به طور کلی مطابق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی ایراد صدمه بر افراد (جنایت)ممکن است بر نفس ،عضو یا منافع انسان باشد
با توجه به تصادفی که منجر به ناباروری و ناتوانی جنسی شده است میتوان جبران خسارت وارده بر منافع را درخواست کرد البته به شرطی که رابطه سببیت وجود داشته باشد و قابل احراز باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی