تصرف موقت ورثه در اموال غایب مفقود الاثر

سلام پدرم از سال ۸۱ مفقود شده و الان۶۰سالشه ما چون نمی تونیم فوت فرضی بگریم میتونیم خانه پدرم روبفروشیم و یک خانه بهتر بنام خودش بگیرم

22 اردیبهشت 1400 151

با سلام
مطابق ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی با وجود شرایط زیر میتوان به صورت موقت در اموال غایب مفقود الاثر تصرف کرد ؛
در صورتی که غایب کسی را برای اداره اموال معرفی نکرده باشد و دوسال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد .
وارث باید ضامن یا تضمینات کافی بدهند .

با وجود تمام این شرایط میتوان به دادگاه خانواده مراجعه کرد و در نهایت تصمیم گیری با دادگاه خانواده است مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی