میزان استحقاق حق الوکاله مراحل مختلف وکیل ؟

سلام. بنده دو تا وکیل دادگستری بابت شکایت حقوقی و کیفری موضوعی گرفته ام ، یکی از وکلا فقط در مرحله دادسرا تا صدور کیفرخواست پرونده را پیگیری کرده است و در جلسه دادگاه بدوی و تجدید نظر شرکت نکرده است و لایحه هم نفرستاده است، آیا بنده می توانم بخشی از حق الوکاله که به ایشان داده ام را پس بگیرم ؟ ممنون

25 اردیبهشت 1400 173

سلام
کاربر محترم اگر هر دو‌وکیل منفردا یا مجتمعا دفاع‌ها برعهده گرفته باشند لزومی ندارد هر دو نفر در جلسات دفاع حاضر باشند و مستحق کل حق الوکاله هستند اما اگر وکیل انفرادی عهده دار دفاع باشد در هر مرحله که دفاع را انجام میدهد به نسبت حق الوکاله آن مرحله را استحقاق دریافت خواهد داشت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی