اجرای حکم الزام به تنظیم سند در صورت نداشتن اصل سند ؟

با سلام من ی واحد پیش خرید کردم و همه کارارو کردم حکم دادگاه گرفتم برای فک رهن نامه دادگاه به بانکم گرفتم ولی دفتر خانه برای فک رهن سند میخواد که من ندارم چی کار باید کنم

30 اردیبهشت 1400 126

سلام
کاربر محترم زمانیکه الزام به تنظیم سند رسمی با رای قطعی دادگاه باشد نیازی به اصل سند نیست و با معرفی اجرای احکام باید دفترخانه سند انتقال اجرایی تنظیم و نماینده محکمه برای امضای بجای فروشنده اقدام می نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی