اجرای حکم الزام به تنظیم سند در صورت نداشتن اصل سند ؟

با سلام من ی واحد پیش خرید کردم و همه کارارو کردم حکم دادگاه گرفتم برای فک رهن نامه دادگاه به بانکم گرفتم ولی دفتر خانه برای فک رهن سند میخواد که من ندارم چی کار باید کنم

30 اردیبهشت 1400 36

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی