نتیجه عدم حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند ؟

در تاریخ اول خرداد 97 فروشنده میباست در محضر حاضر و سند ملک را انتقال میداد که حاضر نشد 6 ماه بعد اظهار نامه فرستاد که سند اماده انتقال است و من در محضر حاضر نشدم ایا فروشنده از زمان اظهار نامه که من در محضر حاضر نشدم ایا میتواند در خواست ضرر وزیان بکند؟

01 خرداد 1400 132

سلام
کاربر محترم اگر فروشنده بتواند اثبات کند که تغییر زمان انتقال سند با تراضی شما بوده است و اظهار نامه نیز بر همین اساس ارسال شده از زمان ابلاغ اظهارنامه چنانچه در قرارداد خسارت عدم انجام تعهد باشد شما به حکم دادگاه به پرداخت آن محکوم می شوید درغیر اینصورت مشمول خسارت نخواهید شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی