محاسبه نفقه چگونه است

۸۸/۰۴/۱۵ازدوج کردم نفقه ام چقدر محاسبه میشه

04 خرداد 1400 114

سلام و درود
نفقه با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد که با توجعه به تحصیلات و شرایط خانوادگی زوجه و معیار های دیگر..... از تاریخی که مورد ادعای شما می باشد از سوی کارشناس تعیین می شود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی