بذل و بخشش مال به دیگران و لحاظ نکردن حقوق مالی زوجه

63 سال خانمی هستم که همسرم میخواهد خانه امان را باشریک سازنده نصف نصف شراکت وبسازد همسرم 72 ساله است ومیخواهد یک واحد از اپارتمان ها رابه برادرش بدهد وهیچ گونه حقی برای من و دو فرزندش قائل نیست ودر عرض این سالها باخانوادهاش پول میداده ومن در تمام این سالها کار میکردم وخرج خودم وتا حدودی بچه ها وخانه میکردم ودر تمام این سالها به من دبی احترامی وخیانت میکرده است الان باوضعیت خانه چه کنم

07 خرداد 1400 184

با سلام
کاربر محترم اگر شش دانگ سند منزل به نام همسرتان است و ایشان قصد دارند که یک واحد آپارتمان را به برادرشان بدهند ایشان مطابق قاعده تسلیط حق چنین کاری را دارند مگر اینکه همسرتان سفیه و محجور باشند.
در مجموع شما میتوانید برای استیفای حقوق مالی خود مانند نفقه و مهریه و اجرت المثل اقامه دعوا کنید که در صورت عدم ملائت و دارایی همسر میتوانید واحد مسکونی اضافی را توقیف نمایید.
اگر ایشان قصد طلاق دادن شما را داشته باشد با احراز شرایط دیگر شرط تنصیف دارایی به نفع شما نیز قابل اجرا می‌باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی