حدود اختیارات در وکالتنامه محضری ؟

سلام ، شخصی به بنده برای قطعه زمینشان که دارای متصرف است وکالت کاری داده اند و در متن وکالت نامه اختیار صلح و سازش هم نوشته شده است . حالا من با متصرف زمین به توافق رسیده ام و یک صورتجلسه صلح و سازش تنظیم کرده ام و در متن صورتجلسه نوشته شده است که متصرف پول زمین را به صورت قسطی پرداخت خواهد کرد و قسط اول را هم داده اند و من به حساب مالک زمین ریخته ام ، آیا کاری که بنده انجام داده ام صحیح است ؟آیا با وکالت محضری که اختیار صلح و سازش هم داشته است می توانسته ام صورتجلسه سازشی تنظیم کنم ؟ ممنون

10 خرداد 1400 121

سلام
کاربر محترم اگر در وکالتنامه شما حق واگذاری و فروش و مصالحه را دارا باشید هر گونه سازشی در خصوص ملک مجاز است اما اگر وکالت کاری باشد و اختیار صلح نیز درج شده فقط در راستای اختیارات حق مصالحه دارید نه فروش و اخذ ثمن ملک موکل از طرفی اگر اختیار فروش و سازش هم داشته باشید ولی اقدامات شما ناقض قبطه موکل باشد ضامن هستید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی