ایا ترک منزل به دلیل فحاشی مجاز است؟

آیا فحش دادن زن هنگام عصبانیت دلیل موجهی هست برای مرد که خانه رو به مدت یکماه ترک کند

13 خرداد 1400 205

سلام
کاربر محترم هرچند انجام توهین توسط زوجه یا حتی زوج مردود و مذموم است لیکن ترک منزل توسط زوج به دلیل فحاشی زوجه و عدم انجام تکالیف قانونی مجاز نیست بنظر میرسه با توجه به اعتراف خودتان مبنی بر فحاشی نسبت به زوج بهتر است با معذرت خواهی موجبات آشتی را فراهم‌نمایید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی