مطالبه وجه سفته بعد از واخواست

بابت واخواست سفته که ضمانت بوده برای پرداخت اقساط وام...یک بار واخواست دادم یک سال پیش که تاریخ هم زدم روی سفته های طرف...ولی بهد از درخواست و عاجزی شخص سفته دهنده دیگه نرفتم ادامه دادگاه..حالا مجدداین بار واقعا بی خیال پرداخت اقساط شدن...میشه دوباره همون سفته ها رو اجرایی کرد؟؟؟با توجه به اینکه تاریخ زده شده از قبل. داخل سفته ها.؟؟؟

17 خرداد 1400 194

سلام درود
واخواست سفته جهت تعیین مبدع زمان خسارات و مراجعه به متعهدین غیر از صادر کننده است
شما میتوانید دادخواست مطالبه وجه سفنته تقدیم دادگاه کنید مشکلی نیست
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی