;
مطالبه وجه سفته بعد از واخواست

بابت واخواست سفته که ضمانت بوده برای پرداخت اقساط وام...یک بار واخواست دادم یک سال پیش که تاریخ هم زدم روی سفته های طرف...ولی بهد از درخواست و عاجزی شخص سفته دهنده دیگه نرفتم ادامه دادگاه..حالا مجدداین بار واقعا بی خیال پرداخت اقساط شدن...میشه دوباره همون سفته ها رو اجرایی کرد؟؟؟با توجه به اینکه تاریخ زده شده از قبل. داخل سفته ها.؟؟؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
خیلی ممنونم....پاسخ خوب و روحیه داری بود دادن.سپاس
17 خرداد 1400 109

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی