ایا اداره مالیات ملک فروشنده را بابت بدهی مالیاتی می تواند توقیف نمایید ؟

سلام. من می خواهم یک آپارتمان بخرم. بمن گفته شده که ممکن است فروشنده بدهی مالیاتی داشته باشد. اداره مالیات حکم حقوقی مصادره اموال را می‌گیرد، اما تا سند بازداشت شود ۲ ماه طول می‌کشد. در این فاصله فروشنده ملک را می‌فروشد و غیر قانونی به خارج می‌رود. بعد دادگاه حکم میدهد که فروش ملک بعد از حکم مصادره اموال بوده. بنابراین معامله باطل است و ملک را از خریدار میگیرد. صاحب قبلی ملک هم فرار کرده. من باید چکار کنم تا این بلا سر من نیاید؟

19 خرداد 1400 196

سلام
کاربر محترم در فرض سوال شما می توانید با مراجعه مستقیم به اداره دارایی از وضعیت بدهی مالیاتی فروشنده یا توقیف احتمالی ملک بدلیل بدهی مالیاتی مطلع شوید از طرفی می توانید در صورت معامله شرط کنید که فروشنده باید قبل از مولا دریافت قسط دوم ثمن نامه مفاصا حساب مالیات شغلی را ارایه دهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی