ارث بردن از خواهر و برادر

سلام.. خواهر بنده مریضی ذهنی داشتن و بنده قیم ایشون بودم... الان فوت کردن...اموال ایشون به بنده میرسه یه بین برادران مساوی تقسیم میشه

20 خرداد 1400 149

سلام درود
اموال متوفی به صورت مساوی تقسیم نمی شود
در مرحله اول کلیه حقوق و دیون ایشان اعم از کفن و دفن و هزینه های مراسم و دیون ایشان باید کسر و پرداخت شود
خواهر متوفی شما اگر دارای همسر بودند همسر ایشان در صورتیکه فرزند مشترک داشته باشند یک چهارم و در غیر اینصورت یک دوم ارث میبرند از اموالشون
اگر فرزند داشته باشند اموالشان فقط به فرزند ایشان و پدر مادر متوفی می رسد
اگر فرزند ندارند و مجرد بودند اموال ایشان به پدر و مادر ایشان خواهد رسید
و اگر پدر و مادر متوفی هم در قید حیات نیستند اموال به برادر و خواهر متوفی به نسبت سهم الارث ایشان خواهد رسید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی