حق نگهداری و حضانت فرزند مشترک چه سنی است

حق حضانت فرزند ازهفت سالگی باچه کسی است باتبصره وماده

22 خرداد 1400 149

سلام
مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند پسر تا دوسال و دختر تا هفت سال با مادر بوده است اما پس از اصلاحی ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند مشترک (پسر و دختر ) با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی