الزام به تمکین و بازگشت به منزل از سوی زوجه

همسر قانونی و شرعی اینجانب ، متاسفانه مدتی هست بدون داشتن هیچگونه اختلاف و مشکلی بدون اذن و میل بنده منزل را ترک و به منزل پدر رفته و به درخواستهای مکرر اینجانب و خیر خواهان و بزرگترها مبنی بر بازگشت به منزل و ادامه زندگی مشترک هیچگونه پاسخی نداده ..دادگاه تمکین وکیلش اومده کفته زوجه قصد باز گشت به منزل داره و هیچ دلیل موجهی مبنی بر ترک منزل از طرف زوجه نداشته .. حکم اعلامی عدم تمکین صادر شده ،در حال حاظر همسر ام دادخواست استرداد جهیزه داده و برده لوازم ظاهرا قصد بازگشت نداره (مسکن وتهیه اثاث منزل توسط اینجانب صورت گرفته ) چه اقدام قانونی میتونم انجام بدهم ؟؟؟؟

22 خرداد 1400 422
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی