مطالبه نفقه فرزند از جد پدری به طور دایم امکان پذیر است ؟

سلام من یک دختر ۱۶ ساله دارم که پدربزگ ایشان که باید نفقه پرداخت کند تا الان هیچ گونه وجه پرداخت نکرده من هرماه باید برای نفقه شکایت کنم که بتونم نفقه بگیرم ولی هنوزم دریافت نکردم راهی برای پرداخت راحتر وجود دارد یا نه

28 خرداد 1400 127

سلام
مطالبه نفقه از جد پدری دارای شرایطی است
الف ) تمکن مالی جد پدری در ‌پرداخت نفقه که در صورت عدم تمکن مالی جد پدری ، پرداخت نفقه با مادر است
ب ) عدم توانایی فرزند در تامین مخارج زندگی به عبارتی اگر فرزند توانایی کار و تامین شغل دارد مشمول نخواهد بود
ج) مطالبه نفقه جاری و آینده از جد پدری قابل مطالبه است بنابراین نفقه گذشته قابل مطالبه نیست

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی